Vad är

Funderar du på factoring?

Vi samarbetar med flertal av landets ledande aktörer inom factoring & företagsfinansiering. Tillsammans tittar vi över de alternativ som kan passa för ert företag.

Factoring

Factoring är en samlad benämning för fakturabelåning eller fakturaförsäljning.

Vad är då skillnaden?

Regress?

Factoring med regress innebär att fakturan som inte blivit betald, köps tillbaka av företaget efter ett visst antal dagar efter förfallodatumet. När företaget säljer fakturan till factoringbolaget så betalar factoringbolaget avtalat belopp till faktursäljaren. Gäldenären betalar sedan hela fakturabeloppet till factoringbolaget och sedan är processen avslutad. Om gäldenären inte betalar vid förfallodagen och factoringbolaget har skickat ut påminnelser, måste fakturasäljaren omgående betala tillbaka fakturabeloppet till factoringbolaget. 

Factoring utan regress innebär att banken/finansbolaget tar över kreditrisken som kunden inte kan betala. Det erbjuds till företag som har god betalningsförmåga och därmed anses vara riskfria. När företaget har sålt fakturan till factoringbolaget så tar factoringbolaget över både rättigheter och skyldigheter som är förknippade med fakturan.  

 

Reversed Factoring

Vi är på din sida..

Företags Akuten finns här som ditt bollplank & rådgivare gällande frågor & funderingar kring factoring. Vi kan även via fullmakt företräda dig vid förhandlingar med bank/finansbolag om företaget önskar så.

Factoring

Att beakta…

  • Vid fakturaköp/försäljning tar banken/finansbolaget  över kredit risken  för att dina kunder eventuellt inte skulle betala. Vilket syns på avgiften.
  • Vid fakturabelåning behåller ditt företag kreditrisken vilket gör att avgiften blir lägre i förhållande till om du säljer fakturan.

Vad kostar det?

Kostnader kan skilja sig markant åt mellan aktörerna på marknaden därför lönar det sig ofta att jämföra olika bolag mot varandra. Men generellt sett kan man säga att kostnaden för dig som företagare hamnar mellan 2-5% av beloppet. Procentsatsen varierar på grund av ett flertal faktorer. Var därför uppmärksam på att noggrant läsa igenom avtalet med banken/finansbolaget.

Fördelar

  • Likviditetsmässigt fördelaktigt. Kan vara till stor nytta för mindre/medelstora företag där betydande värde ligger i företagets kundfordringar.
  • Vid försäljning/köp av fakturan utan regress slipper företaget kreditrisken utan denna läggs på banken/finansbolaget
  • En bokföringsmässigt sett fördel för företaget som säljer sina fakturor utan regress är att detta förbättrar företagets nyckeltal såsom soliditeten.
  • Vid försäljning av sina fakturor kan man eventuellt undvika andra kostsamma finansierngskanaler.
  • Och till sist här, en annan nytta företagaren kan ta av detta då banken/företaget köper fakturan är att du som företagare kan erbjuda tll exempel längre betalningstider då detta ej belastar företaget ekonomiskt eller likviditetsmässigt sett.

Nackdelar

Där är väldigt få nackdelar med factoring. Men skulle man nämna några så kan de vara;

  • Har företaget väldigt små marginaler kan detta vara ett alternativ som inte går att implementera i verksamheten.
  • Med tanke på de låga räntorna vi har så blir ett traditionellt företagslån allt som oftast billigast på papperet.
  • Vid factoring med regress så har säljande företaget fortfarande kvar kreditrisken. Detta ställer krav på att företaget har väl fungerande interna kontroller över hur det belånade kapitalet används och hur man hanterar likviditeten i företaget för eventuella fakturor som måste återbetalas till factoringbolaget.